kỹ thuật ương tôm càng xanh

kỹ thuật ương tôm càng xanh, tất cả các vấn đề cần biết về kỹ thuật ương tôm càng xanh. Các tin tức về kỹ thuật ương tôm càng xanh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về kỹ thuật ương tôm càng xanh tại nhanong.com.vn

Những năm gần đây, tại Bến Tre, tôm càng xanh là một trong những đối tượng nuôi chủ lực vùng nước ngọt, lợ (có độ mặn <10‰). Với những hiệu quả kinh tế thiết thực, diện tích nuôi tôm càng xanh tôm toàn đực của tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc biệt, tôm càng xanh được nuôi với nhiều hình thức như nuôi xen trong mương vườn dừa, nuôi bán thâm canh và nuôi tôm lúa...