kỹ thuật nuôi lợn nái sinh con

kỹ thuật nuôi lợn nái sinh con, tất cả các vấn đề cần biết về kỹ thuật nuôi lợn nái sinh con. Các tin tức về kỹ thuật nuôi lợn nái sinh con mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về kỹ thuật nuôi lợn nái sinh con tại nhanong.com.vn

Thường xuyên trực ở bên lợn nái là cần thiết để có thể hỗ trợ cho lợn khi thấy có các dấu hiệu chuyển dạ đẻ. Điều cần chú ý trong giai đoạn này là chỉ can thiệp khi cần thiết, để cho lợn được đẻ tự nhiên càng thoải mái càng tốt.