kỹ thuật nuôi bò

kỹ thuật nuôi bò, tất cả các vấn đề cần biết về kỹ thuật nuôi bò. Các tin tức về kỹ thuật nuôi bò mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về kỹ thuật nuôi bò tại nhanong.com.vn

Vỗ béo bò trước khi giết thịt 3 tháng để bò tăng trọng nhanh trong thời gian ngắn, nâng cao chất lượng thịt, tăng tỷ lệ thịt xẻ cho bò.

Trong chăn nuôi gia súc lớn không áp dụng kỹ thuật vỗ béo trước khi xuất bán thịt thì năng suất và chất lượng sản phẩm không cao, không phát huy được hết tiềm năng di truyền và hiệu quả kinh tế.