kỹ thuật đốn phớt

kỹ thuật đốn phớt, tất cả các vấn đề cần biết về kỹ thuật đốn phớt. Các tin tức về kỹ thuật đốn phớt mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về kỹ thuật đốn phớt tại nhanong.com.vn

Trên cây chè, cây cà phê đến tuổi già cỗi ta thường áp dụng “kỹ thuật đốn cây”. Trong kỹ thuật đốn cây, ta có “kỹ thuật đốn phớt” và “kỹ thuật đốn đau”.