kỹ thuật canh tác

kỹ thuật canh tác, tất cả các vấn đề cần biết về kỹ thuật canh tác. Các tin tức về kỹ thuật canh tác mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về kỹ thuật canh tác tại nhanong.com.vn

Trong những năm gần đây phong trào sản xuất rau màu trên đất ruộng lúa kém hiệu quả ở Mang Thít phát triển mạnh, điển hình là mô hình trồng cây khoai mỡ của một số xã.

Để canh tác sắn hiệu quả và bền vững, bên cạnh việc chú trọng đến các khâu kỹ thuật trồng, chăm sóc thì phòng trừ sâu bệnh hại cũng hết sức quan trọng

Ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, thời vụ trồng sắn thích hợp nhất là vào đầu mùa mưa (tháng 4 - 5), có thể trồng vụ Thu - Đông (giữa tháng 9 - giữa tháng 10).