kinh tế nông thôn

kinh tế nông thôn, tất cả các vấn đề cần biết về kinh tế nông thôn. Các tin tức về kinh tế nông thôn mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về kinh tế nông thôn tại nhanong.com.vn

Chiều 16/1, Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình năm 2018; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ðến nay, với 35 xã đạt chuẩn, Lào Cai dẫn đầu các tỉnh miền núi phía bắc trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Do đặc thù của địa phương miền núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thường xảy ra thiên tai phức tạp, tỉnh Lào Cai đang tập trung nguồn lực, với các giải pháp cụ thể để duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới.