kinh tế hợp tác

kinh tế hợp tác, tất cả các vấn đề cần biết về kinh tế hợp tác. Các tin tức về kinh tế hợp tác mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về kinh tế hợp tác tại nhanong.com.vn

Mục tiêu của tỉnh Yên Bái là đến năm 2019 sẽ đưa tổng số lượng hợp tác xã (HTX) lên 322 HTX với trên 25 nghìn thành viên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục những tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 được ví như một luồng gió mới làm khơi dậy kinh tế hợp tác, trong đó nòng cốt là các HTX.