khung thời vụ

khung thời vụ, tất cả các vấn đề cần biết về khung thời vụ. Các tin tức về khung thời vụ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về khung thời vụ tại nhanong.com.vn

Tổng cục Thủy lợi khẳng định đảm bảo đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân trong khung thời vụ tốt nhất.

Nông dân ngoại thành Hà Nội đang chạy đua với thời gian, gấp rút gieo trồng cây vụ đông để bảo đảm đúng khung thời vụ.