Khu kinh tế Dung Quất

Khu kinh tế Dung Quất, tất cả các vấn đề cần biết về Khu kinh tế Dung Quất. Các tin tức về Khu kinh tế Dung Quất mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Khu kinh tế Dung Quất tại nhanong.com.vn

Cùng với việc chi trả hỗ trợ, chính quyền huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) yêu cầu các hộ dân nuôi trồng thủy hải sản tại khu vực quy hoạch làm khu công nghiệp Dung Quất tháo dỡ toàn bộ lồng bè và cấm tái diễn việc nuôi cá trở lại tại khu vực này.

Cùng với việc chi trả hỗ trợ, chính quyền huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) yêu cầu các hộ dân nuôi trồng thủy hải sản tại khu vực quy hoạch làm khu công nghiệp Dung Quất tháo dỡ toàn bộ lồng bè và cấm tái diễn việc nuôi cá trở lại tại khu vực này.