khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở hà tĩnh

khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở hà tĩnh, tất cả các vấn đề cần biết về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở hà tĩnh. Các tin tức về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở hà tĩnh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở hà tĩnh tại nhanong.com.vn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa trích 43,5 tỷ đồng khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.