không nên mở rộng diện tích trồng

không nên mở rộng diện tích trồng, tất cả các vấn đề cần biết về không nên mở rộng diện tích trồng. Các tin tức về không nên mở rộng diện tích trồng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về không nên mở rộng diện tích trồng tại nhanong.com.vn

Theo Viện Khoa học Kỹ thuật nông- lâm nghiệp Tây Nguyên, hiện nay các tỉnh Tây Nguyên gồm: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum, đã dừng quy hoạch cũng như khuyến cáo các nông hộ, doanh nghiệp không mở rộng diện tích mà chỉ tập trung chăm sóc, thâm canh diện tích cây mắc ca hiện có.