khởi nghiệp nông nghiệp

khởi nghiệp nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về khởi nghiệp nông nghiệp. Các tin tức về khởi nghiệp nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về khởi nghiệp nông nghiệp tại nhanong.com.vn

Khởi nghiệp từ sản xuất nông nghiệp đang là xu hướng của nhiều đoàn viên, thanh niên.

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân trên địa bàn TP HCM đẩy mạnh ứng dụng KH&CN; trong lĩnh vực nông nghiệp, từ năm 2018, Sở KH&CN; TP HCM triển khai Chương trình hỗ trợ ứng dụng KH&CN; và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp trên địa bàn TP HCM.

Câu chuyện khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai hay trong bất kỳ lĩnh vực nào, song khởi nghiệp trong nông nghiệp khó khăn hơn nhiều so với những lĩnh vực khác bởi sự đầu tư của người nông dân mới chỉ là một khâu trong cả chuỗi liên kết. Do vậy cần nhiều yếu tố để tạo nên phong trào khởi nghiệp trong lĩnh vực quan trọng này.