khoai tây vụ đông

khoai tây vụ đông, tất cả các vấn đề cần biết về khoai tây vụ đông. Các tin tức về khoai tây vụ đông mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về khoai tây vụ đông tại nhanong.com.vn

Một số bệnh khoai tây vụ đông hay mắc phải là bệnh mốc sương, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh ghẻ củ, bệnh khảm do virus...