khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ

khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tất cả các vấn đề cần biết về khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Các tin tức về khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại nhanong.com.vn

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa lên tới 300 triệu đồng/dự án.