kháng sinh trong thủy sản

kháng sinh trong thủy sản, tất cả các vấn đề cần biết về kháng sinh trong thủy sản. Các tin tức về kháng sinh trong thủy sản mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về kháng sinh trong thủy sản tại nhanong.com.vn

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ rõ ngành thủy sản bên cạnh những việc làm được còn đầy rẫy những tồn tại

Đó là nội dung tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2017.