kháng sinh chăn nuôi

kháng sinh chăn nuôi, tất cả các vấn đề cần biết về kháng sinh chăn nuôi. Các tin tức về kháng sinh chăn nuôi mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về kháng sinh chăn nuôi tại nhanong.com.vn

Một dạng chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi tên B-Safe vừa được ra mắt tại Việt Nam tuần qua, do Wisium - chuyên về lĩnh vực premix và các dịch vụ tư vấn của Tập đoàn Neovia (về dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi) - giới thiệu.

Ngày 2/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức khởi động dự án hợp tác nghiên cứu "VIDAPIG - Kháng sinh và sức khỏe trong chăn nuôi lợn tại Việt Nam."

Chăn nuôi là lĩnh vực quan trọng của kinh tế nông nghiệp nhưng tại sao các ngành khác đã có quy hoạch cụ thể mà chăn nuôi thì chưa? Đây là câu hỏi được đưa ra tại Hội thảo Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp dự án Luật Chăn nuôi (sửa đổi) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 6/12.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.