kế hoạch quốc gia

kế hoạch quốc gia, tất cả các vấn đề cần biết về kế hoạch quốc gia. Các tin tức về kế hoạch quốc gia mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về kế hoạch quốc gia tại nhanong.com.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025".