hướng hữu cơ

hướng hữu cơ, tất cả các vấn đề cần biết về hướng hữu cơ. Các tin tức về hướng hữu cơ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về hướng hữu cơ tại nhanong.com.vn

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm đảm bảo hệ sinh thái bền vững, thực phẩm an toàn, đang được các địa phương ở huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) tích cực thực hiện từ vườn chè, vườn cam của các gia đình.