HTX Suối Giàu

HTX Suối Giàu, tất cả các vấn đề cần biết về HTX Suối Giàu. Các tin tức về HTX Suối Giàu mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về HTX Suối Giàu tại nhanong.com.vn

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hình thành một số mô hình nuôi cá chình đem lại lợi nhuận kinh tế khá. Với mô hình nuôi cá chình trong ao đất, Hợp tác xã Nông nghiệp - Thủy sản Suối Giàu, xã Suối Rao, huyện Châu Ðức đang rất thành công nhờ có nguồn nước sạch cung cấp quanh năm từ các hồ Sông Ray, hồ Suối Giàu và hệ thống kênh mương phủ kín.