hợp tác xã kiểu mới

hợp tác xã kiểu mới, tất cả các vấn đề cần biết về hợp tác xã kiểu mới. Các tin tức về hợp tác xã kiểu mới mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về hợp tác xã kiểu mới tại nhanong.com.vn

Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 được ví như một luồng gió mới làm khơi dậy kinh tế hợp tác, trong đó nòng cốt là các HTX.

Thời gian qua, cả nước đã tích cực chuyển đổi mô hình hợp tác xã kiểu cũ sang hoạt động kiểu mới nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của hợp tác xã. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, quy mô nhỏ lẻ nên không ít hợp tác xã rơi vào tình cảnh “bình mới - rượu cũ” vì gặp khó khăn về nguồn vốn, sản phẩm khó tiêu thụ...

Trên cơ sở hỗ trợ và thúc đẩy hình thành các HTX kiểu mới, nhằm phát huy sức mạnh của các hộ cá thể, các hộ kinh tế tư nhân cùng liên kết với nhau phát triển sản xuất trên địa bàn huyện.