hợp tác xã cà phê tự quản

hợp tác xã cà phê tự quản, tất cả các vấn đề cần biết về hợp tác xã cà phê tự quản. Các tin tức về hợp tác xã cà phê tự quản mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về hợp tác xã cà phê tự quản tại nhanong.com.vn

Đời sống của hơn 1.000 hộ thành viên Hợp tác xã sản xuất cà phê khu vực cao nguyên Boloven, thuộc ba huyện nghèo ở ba tỉnh Nam Lào gồm Champasak, Secong và Salavan, đã thay đổi hoàn toàn khi cùng tham gia mô hình càphê tự quản tại hợp tác xã này.