hợp tác quốc tế

hợp tác quốc tế, tất cả các vấn đề cần biết về hợp tác quốc tế. Các tin tức về hợp tác quốc tế mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về hợp tác quốc tế tại nhanong.com.vn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Ðề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030.