Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch

Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch, tất cả các vấn đề cần biết về Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch. Các tin tức về Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch tại nhanong.com.vn

Ngày 4/9, tại TP HCM, Hội Sản phẩm Nông nghiệp sạch TP HCM (CAPA) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai cổng xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp sạch, hỗ trợ chuyển đổi số trên nền tảng điện toán đám mây, giúp các doanh nghiệp kết nối với nhau và kết nối với các doanh nghiệp trên toàn quốc.