hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang

hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang, tất cả các vấn đề cần biết về hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang. Các tin tức về hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang tại nhanong.com.vn

Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ tối đa lên tới 300 triệu đồng/dự án.