Hoàng Liên

Hoàng Liên, tất cả các vấn đề cần biết về Hoàng Liên. Các tin tức về Hoàng Liên mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Hoàng Liên tại nhanong.com.vn

Bám sát định hướng của ngành Nông nghiệp và của tỉnh, trong năm 2020 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã triển khai mô hình tại xã Hoàng Liên (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).