hỗ trợ lúa giống

hỗ trợ lúa giống, tất cả các vấn đề cần biết về hỗ trợ lúa giống. Các tin tức về hỗ trợ lúa giống mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về hỗ trợ lúa giống tại nhanong.com.vn

Theo quyết định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, 3 tỉnh là Quảng Trị, Hà Tĩnh, Phú Thọ được hỗ trợ tổng cộng 600 tấn hạt giống lúa và 100 tấn hạt giống ngô.

Do sử dụng giống lúa không đạt chất lượng, thường xuyên bị sâu bệnh nên năng suất chỉ đạt khoảng 40 tạ/ha, khiến đời sống gặp không ít khó khăn.