hỗ trợ đầu tư

hỗ trợ đầu tư, tất cả các vấn đề cần biết về hỗ trợ đầu tư. Các tin tức về hỗ trợ đầu tư mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về hỗ trợ đầu tư tại nhanong.com.vn

Bộ Công Thương vừa ban hành Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư.