hiệu quả kinh tế tập thể

hiệu quả kinh tế tập thể, tất cả các vấn đề cần biết về hiệu quả kinh tế tập thể. Các tin tức về hiệu quả kinh tế tập thể mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về hiệu quả kinh tế tập thể tại nhanong.com.vn

Ngày 30-9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phối hợp Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.