hiệp định CPTPP

hiệp định CPTPP, tất cả các vấn đề cần biết về hiệp định CPTPP. Các tin tức về hiệp định CPTPP mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về hiệp định CPTPP tại nhanong.com.vn

Theo đánh giá của các chuyên gia, bên cạnh nhiều cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, nhất là với những ngành có thế mạnh thì vẫn còn không ít thách thức đặt ra cho những lĩnh vực chúng ta đang kém lợi thế.