hệ thống thông tin

hệ thống thông tin, tất cả các vấn đề cần biết về hệ thống thông tin. Các tin tức về hệ thống thông tin mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về hệ thống thông tin tại nhanong.com.vn

Để hướng tới nền nông nghiệp 4.0, GCP cùng các đối tác xây dựng thí điểm hệ thống mã số vùng trồng càphê nhằm quản lý ngành hàng và đánh giá mức độ áp dụng thực hành bền vững trong sản xuất càphê.