huyện Lộc Hà

huyện Lộc Hà, tất cả các vấn đề cần biết về huyện Lộc Hà. Các tin tức về huyện Lộc Hà mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về huyện Lộc Hà tại nhanong.com.vn

Một diện tích lớn đất trồng lạc của người dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh vừa trỉa hạt giống xong bị ngập úng, đối diện với nguy cơ có thể mất trắng vụ mùa này.