huyện An Lãi

huyện An Lãi, tất cả các vấn đề cần biết về huyện An Lãi. Các tin tức về huyện An Lãi mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về huyện An Lãi tại nhanong.com.vn

Trong quá trình thực hiện Nông thôn mới, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) là một trong những địa phương quan tâm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Từ năm 2018, Chương trình OCOP chính thức được triển khai, trong đó chú trọng vào những sản phẩm đặc trưng và đã đạt được những kết quả bước đầu.