hải sâm thương phẩm

hải sâm thương phẩm, tất cả các vấn đề cần biết về hải sâm thương phẩm. Các tin tức về hải sâm thương phẩm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về hải sâm thương phẩm tại nhanong.com.vn

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mộ Đức, triển khai thực hiện thả giống mô hình nuôi ghép ốc hương với hải sâm thương phẩm trong ao trên quy mô 1.700m2.