gương sáng thanh niên

gương sáng thanh niên, tất cả các vấn đề cần biết về gương sáng thanh niên. Các tin tức về gương sáng thanh niên mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về gương sáng thanh niên tại nhanong.com.vn

Những năm gần đây, Bắc Ninh luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào thanh niên khởi nghiệp. Các mô hình khởi nghiệp của thanh niên đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới, truyền cảm hứng cho lực lượng trẻ xung kích, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương.