Gốm Chu Đậu vừa sản xuất

Gốm Chu Đậu vừa sản xuất, tất cả các vấn đề cần biết về Gốm Chu Đậu vừa sản xuất. Các tin tức về Gốm Chu Đậu vừa sản xuất mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Gốm Chu Đậu vừa sản xuất tại nhanong.com.vn

Công ty CP Gốm Chu Đậu đứng chân tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (là 1 trong 5 tâm dịch của địa phương thời gian vừa qua), bởi vậy hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty đã bị ảnh hưởng.