Góc nhìn đại đoàn kết

Góc nhìn đại đoàn kết, tất cả các vấn đề cần biết về Góc nhìn đại đoàn kết. Các tin tức về Góc nhìn đại đoàn kết mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Góc nhìn đại đoàn kết tại nhanong.com.vn

Tại cuộc đối thoại lần đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ với nông dân sáng qua, 9/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 8 vấn đề. Đó cũng là những vấn đề cốt tử để nông nghiệp Việt Nam đột phá trong giai đoạn mới.