giống tôm chất lượng

giống tôm chất lượng, tất cả các vấn đề cần biết về giống tôm chất lượng. Các tin tức về giống tôm chất lượng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về giống tôm chất lượng tại nhanong.com.vn

Với mục tiêu xuất khẩu tôm đạt 10 tỷ USD vào năm 2025, sản lượng 1,1 triệu tấn trên quy mô 750.000 ha, thì Việt Nam cần khoảng 500.000 - 600.000 con tôm bố mẹ để sản xuất nguồn tôm giống chất lượng. Tuy nhiên, hoạt động này cần phải có sự đầu tư hơn nữa.