giống rau

giống rau, tất cả các vấn đề cần biết về giống rau. Các tin tức về giống rau mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về giống rau tại nhanong.com.vn

Một số giống rau, đậu có thể trồng vụ đông ở phía Bắc như: Bí xanh thiên thanh 5, dưa chuột lai PC4, cà chua lai VT10, đậu cô ve CV96...