giống lúa thuần

giống lúa thuần, tất cả các vấn đề cần biết về giống lúa thuần. Các tin tức về giống lúa thuần mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về giống lúa thuần tại nhanong.com.vn

Ngày 22/5/2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản Thái Nguyên, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, UBND xã Tân Cương (thành phố Thái Nguyên) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình "Ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong thâm canh lúa" vụ Xuân trên địa bàn thành phố năm 2020.