giống hàu

giống hàu, tất cả các vấn đề cần biết về giống hàu. Các tin tức về giống hàu mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về giống hàu tại nhanong.com.vn

Việc hoàn thiện quy trình sản xuất giống để đáp ứng nuôi thương phẩm, đồng thời tiếp tục phát triển giống hàu địa phương và tìm kiếm đối tượng sản xuất mới nhằm đa dạng hóa đối tượng sản xuất giống tại Ninh Thuận là vấn đề cấp thiết được đặt ra.