giống hàu cửa sông

giống hàu cửa sông, tất cả các vấn đề cần biết về giống hàu cửa sông. Các tin tức về giống hàu cửa sông mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về giống hàu cửa sông tại nhanong.com.vn

Việc hoàn thiện quy trình sản xuất giống để đáp ứng nuôi thương phẩm, đồng thời tiếp tục phát triển giống hàu địa phương và tìm kiếm đối tượng sản xuất mới nhằm đa dạng hóa đối tượng sản xuất giống tại Ninh Thuận là vấn đề cấp thiết được đặt ra.