giám sát môi trường nước

giám sát môi trường nước, tất cả các vấn đề cần biết về giám sát môi trường nước. Các tin tức về giám sát môi trường nước mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về giám sát môi trường nước tại nhanong.com.vn

Theo các chuyên gia, bản chất của công nghiệp 4.0 là sự tích hợp cao độ hệ thống siêu kết nối số để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất và đồng thời mở ra cơ hội mới cho từng cá nhân, tổ chức, quốc gia. Đó cũng là triển vọng to lớn của ngành thủy sản nước ta với khoảng 1 triệu ha mặt nước nuôi trồng và 100 triệu ha mặt nước ven biển.