giải pháp bền vững

giải pháp bền vững, tất cả các vấn đề cần biết về giải pháp bền vững. Các tin tức về giải pháp bền vững mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về giải pháp bền vững tại nhanong.com.vn

Phát triển sản xuất phân bón hữu cơ (PBHC) góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay sản xuất PBHC đang gặp nhiều khó khăn, cần có một chiến lược tổng thể và sự vào cuộc của toàn xã hội.