giấc mơ lụa việt

giấc mơ lụa việt, tất cả các vấn đề cần biết về giấc mơ lụa việt. Các tin tức về giấc mơ lụa việt mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về giấc mơ lụa việt tại nhanong.com.vn

“Mã Châu tơ lụa mỹ miều Sớm mai cửi mắc, ban chiều tơ giăng” Câu ca ấy đã theo làng lụa Mã Châu (thôn Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) hơn 400 năm với bao thăng trầm lịch sử.