giá lúa hè thu

giá lúa hè thu, tất cả các vấn đề cần biết về giá lúa hè thu. Các tin tức về giá lúa hè thu mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về giá lúa hè thu tại nhanong.com.vn

Cả năng suất, giá bán đều sụt giảm khiến cho nhiều nông dân đang thu hoạch lúa Hè thu vào thời điểm này kém vui.