giá lợn giảm mạnh

giá lợn giảm mạnh, tất cả các vấn đề cần biết về giá lợn giảm mạnh. Các tin tức về giá lợn giảm mạnh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về giá lợn giảm mạnh tại nhanong.com.vn

Giá thịt lợn hơi lại giảm xuống đáng kể khiến cho xu hướng giảm quy mô đàn tiếp tục diễn ra trên cả nước, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã treo chuồng, không còn chăn nuôi lợn.