Gia Hòa 2

Gia Hòa 2, tất cả các vấn đề cần biết về Gia Hòa 2. Các tin tức về Gia Hòa 2 mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Gia Hòa 2 tại nhanong.com.vn

Mô hình luân canh tôm - lúa ở Sóc Trăng được hàng nghìn hộ nông dân áp dụng, duy trì và mở rộng diện tích canh tác một cách hiệu quả gần 30 năm qua. Sản phẩm làm ra được người tiêu dùng tín nhiệm vì phương thức sản xuất theo hướng tự nhiên, an toàn thực phẩm. Tỉnh Sóc Trăng định hình vùng sản xuất ổn định, xác định đây là mô hình canh tác thông minh, bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững...