gây ô nhiễm môi trường

gây ô nhiễm môi trường, tất cả các vấn đề cần biết về gây ô nhiễm môi trường. Các tin tức về gây ô nhiễm môi trường mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về gây ô nhiễm môi trường tại nhanong.com.vn

Chủ tịch UBND Tiền Giang Lê Văn Hưởng yêu cầu doanh nghiệp di dời toàn bộ đàn gà ra khỏi địa bàn trong vòng 4 ngày, đến ngày 25/11/2018 phải hoàn tất. Đại diện doanh nghiệp đã cam kết sẽ thực hiện đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.