gắn nhãn cho dâu tây đà lạt

gắn nhãn cho dâu tây đà lạt, tất cả các vấn đề cần biết về gắn nhãn cho dâu tây đà lạt. Các tin tức về gắn nhãn cho dâu tây đà lạt mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về gắn nhãn cho dâu tây đà lạt tại nhanong.com.vn

Nhằm tạo thương hiệu uy tín, cũng như tránh lẫn lộn giữa dâu tây Trung Quốc và dâu tây Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Dâu tây Đà Lạt".