Eakmat Tây Nguyên

Eakmat Tây Nguyên, tất cả các vấn đề cần biết về Eakmat Tây Nguyên. Các tin tức về Eakmat Tây Nguyên mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Eakmat Tây Nguyên tại nhanong.com.vn

Năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phức tạp, thiên tai bão lũ xảy ra nghiêm trọng và dịch Covid-19, tuy nhiên, các tỉnh Tây Nguyên đã kịp thời đề ra giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả, nhờ đó đã hoàn thành tốt đẹp các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Bước sang năm 2021, với sự thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cùng với những tiềm năng to lớn, sự đoàn kết và nhất trí sẽ là những vận hội để các tỉnh Tây Nguyên liên kết tạo ra sự bứt phá cho sự phát triển nhanh và bền vững.